Ansøgning om tilladelse til A-boringer

Lejre Kommune

Lejre Kommune Skift kommune

Anmeld at du ønsker at foretage en eller flere kategori A-boringer. Borearbejdet må først påbegyndes når kommunens tilladelse er givet. Boreentreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før borearbejdet påbegyndes underrette kommunen.