Ansøgning om råden over vejareal vedr. opstilling af materiel på kommuneveje

Trafik, Park, Natur og Miljø

Herlev Kommune Skift kommune

Her kan du søge om tilladelse til at råde over vejareal i forbindelse med opstillingen af materiel på kommunale veje, stier og pladser.

Dette skal du bruge:
  • Oplysninger om placering, materiel type og tidsrum for anbringelsen af materiellet
  • Afmærkningsplaner (hvis relevant)
  • Oplysninger om ansøger og evt. afmærkningsansvarlig