Bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer, der er engangsplastprodukter.

Bekendtgørelsen fastsætter regler for en ny udvidet producentansvarsordning for filtre til tobaksvarer, der er engangsplastprodukter (oprydningsansvar for cigaretskod). Dette i overensstemmelse med kravene i engangsplastdirektivet (direktiv 2019/904/EU af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning). Den nye ordning indebærer, at producenter og importører af filtre til tobaksvarer, der er engangsplastprodukter, forholdsmæssigt i forhold til deres markedsandel skal afholde omkostninger forbundet med bl.a. oprydning af henkastet affald fra filtrene. Ansvaret udmøntes som en gebyrordning.

 • Ikrafttrædelsesdato:

  05/01/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Miljøministeriet

 • Ministerium:

  Miljøministeriet

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1277
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation