Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/360

  • Ikrafttrædelsesdato:

    25/03/2022

  • Ansvarlig myndighed:

    Finanstilsynet

  • Ministerium:

    Erhvervsministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation