Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Ændringsbekendtgørelsen har afsæt i: "Aftale af 5. marts 2021 mellem regeringen (S) og V, DF, SF, RV, EL, KF og ALT om: National strategi for bæredygtigt byggeri”. Som en del af den politiske aftale skal der fra 2023 og frem indføres krav i bygningsreglementet til bygningers klimaaftryk samt indføres krav om CO2-grænseværdi. Indholdet kan overordnet inddeles i følgende: • Beregning af klimapåvirkning af nybyggeri • Grænseværdi for klimapåvirkning af nybyggeri over 1.000 m2

 • Ikrafttrædelsesdato:

  01/01/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Bolig- og Planstyrelsen

 • Ministerium:

  Indenrigs- og Boligministeriet

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1464
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation