Bek om ændring af bek om gebyrer for kliniske forsøg med lægemidler ift. forordningen om kliniske forsøg (BEK nr. 200 af 28. januar 2023)

Ændringsbekendtgørelsen har til formål at tydeliggøre, at Lægemiddelstyrelsen ikke opkræver årsgebyrer fra virksomheder for fase I-forsøg i kliniske forsøg med lægemidler.