Send erklæring om indhentelse af børneattest

En forening skal afgive en erklæring om at de har indhentet en børneattest for at modtage tilskud eller få anvist lokaler i kommunen.