Send BBR-oplysninger om de enkelte bolig- og erhvervsenheder

Denne blanket indsendes sammen med ansøgning om byggetilladelse. Kun én bygning og ét vejnavn pr. skema.