Selvstændiges anmeldelse af fravær grundet Covid-19

Selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle der er fraværende pga. Covid-19 kan søge om sygedagpenge i deres hjemkommune.