Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er affald fra sundhedssektoren i kommunen, og som ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko ved bortskaffelse. Affald fra dyrlæger, svineproducenter og lignende er også omfattet.