Ansøgning om indvinding af vand til markindvinding

Denne indberetning anvendes ved ansøgning om tilladelse til etablering og ændring af indvinding af vand til markindvinding.