Anmeldelse og afmelding af olietanke

Denne indberetning bruges ved anmeldelse og afmelding af olietanke.