IT og telefoni

Flere emner under IT og telefoni

Selvbetjening for IT og telefoni

Viser 5 af 5
 • Afbrudsstatistik for netvirksomheder

  Denne blanket benyttes til at indberette afbrudsstatistik for netvirksomheder

 • Datterselskaber i udlandet

  Her indberetter selskaber oplysninger om deres udenlandske datterselskaber. Jeres indberetning er nødvendig, da den bidrager til dækkende statistik om udvikling i globalisering og det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet.

 • It-anvendelse i virksomheder

  Her indberetter virksomheder information om deres it-systemer, it-sikkerhed, e-handel og evt. anvendelsen af forskellige it-teknologier. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udvikling i udbredelse og anvendelse af it i virksomheder.

 • Små virksomheders aktiviteter

  Formålet med den korte statistik om små virksomheder er at kunne se, hvordan små virksomheder klarer sig i sammenligning med større firmaer. De fleste spørgsmål omhandler digitalisering og kan besvares med ja/nej. Det er vigtigt, at alle deltager.

 • Udviklingsaktiviteter i erhvervslivet

  Her indberetter private virksomheder inden for alle brancher deres udgifter og arbejdsindsats til forskning, udvikling og innovation. Indberetning skal belyse dansk erhvervslivs forsknings- og udviklingsarbejde og anvendte ressourcer på området.