IT og telefoni

Flere emner under IT og telefoni

Selvbetjening for IT og telefoni

Viser 4 af 4
 • Afbrudsstatistik for netvirksomheder

  Denne blanket benyttes til at indberette afbrudsstatistik for netvirksomheder

 • Datterselskaber i udlandet

  Her indberetter selskaber oplysninger om deres udenlandske datterselskaber. Jeres indberetning er nødvendig, da den bidrager til dækkende statistik om udvikling i globalisering og det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet.

 • It-anvendelse i virksomheder

  Statistikken belyser udvikling i udbredelse og anvendelse af IT i virksomheder inden for private virksomheder (byerhverv) som helhed samt opdelt på branche- og størrelsesgrupper.

 • Udviklingsaktiviteter i erhvervslivet

  Her indberetter private virksomheder inden for alle brancher deres udgifter og arbejdsindsats til forskning, udvikling og innovation. Indberetning skal belyse dansk erhvervslivs forsknings- og udviklingsarbejde og anvendte ressourcer på området.