Håndværk

Selvbetjening for Håndværk

Viser 3 af 3
  • Datterselskaber i udlandet

    Her indberetter selskaber oplysninger om deres udenlandske datterselskaber. Jeres indberetning er nødvendig, da den bidrager til dækkende statistik om udvikling i globalisering og det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet.

  • Indberetningsskema for forsyningsafbrydelser

    Indberetningsskemaet skal anvendes, når elhandelsvirksomheder årligt skal indberette antallet af forsyningsafbrydelser til Forsyningstilsynet.

  • Udviklingsaktiviteter i erhvervslivet

    Her indberetter private virksomheder inden for alle brancher deres udgifter og arbejdsindsats til forskning, udvikling og innovation. Indberetning skal belyse dansk erhvervslivs forsknings- og udviklingsarbejde og anvendte ressourcer på området.