Detail- og engroshandel

Selvbetjening for Detail- og engroshandel

Viser 10 af 15
 • Datterselskaber i udlandet

  Her indberetter selskaber oplysninger om deres udenlandske datterselskaber. Jeres indberetning er nødvendig, da den bidrager til dækkende statistik om udvikling i globalisering og det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet.

 • Detailhandlens omsætning (detailomsætningsindeks)

  Her indberetter detailhandlende i ca. 40 forskellige brancher deres månedlige omsætning. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udvikling i en væsentlig del af det private forbrug.

 • Detailomsætningen af økologiske fødevarer

  Her indberetter kæder og grossister inden for detailhandel med fødevarer. Online handel medtages. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse den økologiske del af det samlede salg af føde- og drikkevarer i Danmark.

 • Engroshandlens lagre

  Her indberetter engrosfirmaer deres værdi af lagre af handelsvarer. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udvikling og bevægelser i værdien af engrosfirmaers lagre og for at kunne vurdere værdien af lagre med handelsvarer.

 • Forbruger- og nettopriser

  Statistikken belyser prisudviklingen på varer og tjenester, der indgår i danske husholdningernes forbrug. Her indberettes aktuelle salgspriser for virksomhedernes mest omsatte varer og tjenester.

 • Handel med patenter og andre IP-rettigheder

  Statistikken belyser omfang og udvikling i handel med IP-rettigheder, fx patenter, brugsmodeller, varemærker og design, inden for alle brancher. Her indberettes køb og salg af IP-rettigheder og køb og salg af licenser til at udnytte IP-rettigheder.

 • Industriens investeringsforventninger

  Statistikken belyser udvikling i industriens forventede fremtidige investeringer. Her indberettes værdien af virksomhedernes planlagte investeringer.

 • Industriens produktion og omsætning

  Statistikken belyser udvikling i industriens produktion, omsætning og eksport. Her indberettes industrivirksomheders produktion og omsætning fordelt på eksport- og hjemmemarked. Skibsværfter og bådebyggerier skal endvidere indberette arbejdstimer.

 • Intrastat - IDEP

  Intrastat er en væsentlig kilde til statistikken over Danmarks udenrigshandel med varer. I IDEP kan du indberette via upload eller indtaste data manuelt og gemme de mest benyttede lande- og varekoder.

 • Konjunkturbarometer for detailhandel

  Statistikken giver et månedligt billede af faktiske forhold og tendenser i detailhandelen. Her indberettes beskæftigelse, omsætning, ordrebeholdning hos leverandører, salgspriser og lagerbeholdning samt p.t. tre spørgsmål om EFFEKTER AF COVID-19.