Byggeri og anlæg

Selvbetjening for Byggeri og anlæg

Viser 6 af 6
 • Beskæftigede ved bygge og anlæg

  Statistikken belyser udvikling i beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Her indberettes beskæftigelsen den midterste onsdag i kvartalet på arbejdssteder med bygge- og anlægsvirksomhed.

 • Byggeriets køb af varer og tjenester

  Statistikken belyser udvikling i bygge- og anlægsvirksomheders køb af råvarer og tjenester. Her indberettes detaljerede oplysninger om råvare- og t jenestekøb.

 • Datterselskaber i udlandet

  Statistikken belyser erhvervslivets aktiviteter i udenlandske datterselskaber. Her indberettes beskæftigelse, personaleomkostninger, nettoomsætning og tilgang i materielle anlægsaktiver.

 • Konjunkturbarometer for industri

  Statistikken giver et månedligt billede af faktiske forhold og tendenser inden for industrisektoren. Her indberettes forventning til produktion og vurdering af ordrebeholdning og færdigvarelagre samt p.t. tre spørgsmål om EFFEKTER AF COVID-19

 • Priser for renovering og vedligehold

  De årlige prisoplysninger for renovering og vedligehold anvendes til beregning af et såkaldt producentprisindeks, som anvendes til fastprisberegninger i nationalregnskabet og som prisindeks til anvendelse af branchen.

 • Udviklingsaktiviteter i erhvervslivet

  Udviklingsaktiviteter i erhvervslivet 2022: Undersøgelsen omhandler udvikling.