Byggeri og anlæg

Selvbetjening for Byggeri og anlæg

Viser 6 af 6
 • Beskæftigede ved bygge og anlæg

  Her indberetter bygge- og anlægsbranchen antal beskæftigede og omsætning fordelt på brancher og arbejdets art. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet.

 • Byggeriets køb af varer og tjenester

  Her indberetter virksomheder indenfor bygge og anlæg byggeriets køb af varer og tjenester. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse den samlede årlige opgørelse af vare-/tjenestekøb fordelt på varegrupper, branchegrupper og tjenestetyper.

 • Datterselskaber i udlandet

  Her indberetter selskaber oplysninger om deres udenlandske datterselskaber. Jeres indberetning er nødvendig, da den bidrager til dækkende statistik om udvikling i globalisering og det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet.

 • Konjunkturbarometer for industri

  Her indberetter industrivirksomheder deres forventninger og til beskæftigelse og ordrebeholdning. Jeres indberetning belyser udviklingen inden for omsætning, beskæftigelse, salgspriser, lagerbeholdning samt ordrebeholdning hos leverandører.

 • Priser for renovering og vedligehold

  Her indberetter udvalgte håndværksvirksomheder årlige prisoplysninger om renovering- og vedligeholdelsesopgaver. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne beregne Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse.

 • Udviklingsaktiviteter i erhvervslivet

  Her indberetter private virksomheder inden for alle brancher deres udgifter og arbejdsindsats til forskning, udvikling og innovation. Indberetning skal belyse dansk erhvervslivs forsknings- og udviklingsarbejde og anvendte ressourcer på området.