Import af økologiske varer

Selvbetjening for Import af økologiske varer

Viser 3 af 3
  • Forhåndsanmeldelse af import af økologiske produkter fra tredjelande

    Import af økologiske produkter til brug i den økologiske jordbrugsproduktion skal anmeldes til Landbrugsstyrelsen, således at styrelsen kan udføre stikprøvevis modtagekontrol hos første modtager/importør af sendingen.

  • Salg af føde- og drikkevarer til foodservice

    Her indberetter virksomheder med salg til foodserviceområdet oplysninger om salg af føde- og drikkevarer, herunder eventuel økologiske varer- og kundegrupper. Statistikken belyser den samlede omsætning og den økologiske omsætning til foodservice.

  • Udenrigshandel med økologiske varer - IDEP

    Her indberetter virksomheder, der har haft udenrigshandel med fødevarer, drikkevarer eller foder, der kan være økologisk. Statistikken belyser omfang og udvikling i udenrigshandel med økologiske varer fordelt på vare- og landegrupper.