Gå direkte til indhold

Lønmodtagernes Garantifond

Behandling af personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Lønmodtagernes Garantifond (LG) behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Når du, som personligt hæftende ejet/medejer, er i kontakt med LG, behandler LG oplysninger om dig som led i sagsbehandlingen. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

LG behandler anmeldelser, der omhandler:

 • Løn

 • Løn i opsigelsesperiode

 • Sagsomkostninger og renter

 • Pension

 • Feriepenge

 • godtgørelse

 • tilgodehavende feriemidler for overgangsåret

 • eventuelle øvrige lønkrav

Hvis du kontakter LG uden en sag

Hvis du kontakter LG om udbetaling af løn mv. uden at have en sag, bliver din henvendelse registreret, herunder fx navn og kontaktoplysninger. Hvis LG senere modtager en anmeldelse fra en af dine lønmodtagere, får du nærmere besked om, hvilke oplysninger der indgår i behandlingen af sagen.

Hvilke oplysninger behandler LG?

Formålet med LG’s sagsbehandling er at tage stilling til, om LG kan udbetale løn mv., og at LG derefter kan anmelde det i konkursboet eller opkræve udbetalte beløb hos dig. Du bliver omfattet af LG's sagsbehandling, hvis tidligere ansatte anmelder manglende løn mv. til LG.

Hvis du ikke rettidigt indbetaler tilgodehavende feriemidler for overgangsåret til fonden, Lønmodtagernes Feriemidler, overtager LG kravet fra Lønmodtagernes Feriemidler med oplysning om arbejdsgiver og de lønmodtagere, som feriemidlerne vedrører. Formålet med LG’s behandling er at inddrive beløbet hos dig.

LG behandler fx oplysninger om:

 • ejer- og ledelsesforhold

 • økonomiske oplysninger fra Skattestyrelsen

 • regnskabsoplysninger

 • virksomhedsoverdragelse

 • tilgodehavende feriemidler for overgangsåret

Oplysningerne kommer fra lønmodtagernes anmeldelser, fra kurator, bobehandler, BiQ-registeret, CVR-registeret eller fra offentlige myndigheder, fx ATP og Skatteforvaltningen. Du har efter loven pligt til at give de oplysninger, LG beder om, og til at sikre, at oplysningerne er korrekte og fyldestgørende.

Hvordan behandler LG dine personoplysninger?

LG behandler dine personoplysninger på baggrund af Lov om Lønmodtagernes Garantifond. LG kan få og samkøre oplysninger til sagsbehandling og til kontrol af udbetalinger mv. Dette kan eventuelt ske med hjælp fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data. LG kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder, fx Skatteforvaltningen, Udbetaling Danmark, FerieKonto, ATP, kurator, advokat, fagforening, pensionsselskaber eller pengeinstitutter, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som LG samarbejder med. LG gemmer dine oplysninger under behandlingen af sagerne og sletter dem 10 år efter konkursboets afslutning. Hvis boet bliver lukket, før LG’s sagsbehandling er afsluttet, sletter LG oplysningerne 10 år efter, den sidste sag i konkursboet er behandlet færdig. I særlige tilfælde, fx ved retssager, kan LG gemme dine oplysninger i en længere periode. Oplysningerne gemmes på baggrund af dokumentationskrav i fx Bogføringsloven og Offentlighedsloven.

Hvis du ringer til LG, kan du blive spurgt, om LG må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen slettes efter to måneder, men du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte LG.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan gøre indsigelse mod, at LG har personoplysninger om dig. Du kan få kopi af de oplysninger, som LG har om dig. Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet

 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden

 • at LG sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at LG træffer automatiserede afgørelser. Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at LG kan efterkomme din anmodning. Dette kan bl.a. skyldes, at dine personoplysninger indgår i en sag om udbetaling til en tredje part eller et lovkrav.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til din sag fra LG?

Har du spørgsmål til din sag fra LG, skal du kontakte LG.

Kontakt LG

Har du spørgsmål til dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til LG's behandling af dine personoplysninger, eller vil du at gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte LG:

Kontakt LG

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger

 • at LG ikke har overholdt dine rettigheder.

Er du uenig i den måde, LG behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over LG’s behandling af personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag. Er du uenig i LG’s håndtering af din sag, skal du kontakte LG.

Lovgrundlag

Du kan læse mere i:

Lov om Lønmodtagernes Garantifond (nyt vindue) Databeskyttelsesforordningen (nyt vindue) Databeskyttelsesloven (nyt vindue)