Gå direkte til indhold

Lønmodtagernes Feriemidler

Udbetaling af opsparede feriemidler

Ferie optjent mellem 1. september 2019 og 31. august 2020, skal indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler i takt med at lønmodtagerne forlader arbejdsmarkedet. Det er Lønmodtagernes Feriemidler der står for udbetaling af feriemidlerne.

I tilfælde af en lønmodtagers bortgang i overgangsåret, gælder følgende:

  • Er lønmodtager timelønnet, og er det virksomheden selv eller en feriekasse, der administrerer feriepengene, vil Feriepengeinfo sende en anmodning om udbetaling af ferie indberettet for overgangsåret.

  • Er lønmodtager timelønnet, og er det FerieKonto der administrerer feriepengene, vil FerieKonto udbetale feriemidler indbetalt for overgangsåret.

  • Det samme gælder hvis der er tale om en fratrådt funktionær.

  • Er lønmodtager funktionær, og er der indberettet ferie løbende til Lønmodtagernes Feriemidler som funktionær i fortsat ansættelse, skal indberetningerne trækkes tilbage, og feriepengene udbetales efter beskatning.

  • Er lønmodtager funktionær, og er der endnu ikke indberettet ferie til Lønmodtagernes Feriemidler, kan feriepengene udbetales til boet.

Ved lønmodtagers bortgang efter 1. september 2020, er det Lønmodtagernes Feriemidler der udbetaler feriemidler til boet.

Vær opmærksom på, at hvis der er indberettet løbende til Lønmodtagernes Feriemidler, skal indberetningerne trækkes tilbage. I de tilfælde er det vigtigt, at der angives det samme medarbejdernummer (hvis det anvendes) som på de oprindelige indberetninger. Er der afvigelser i det angivne medarbejdernummer, vil Lønmodtagernes Feriemidler ikke kunne parre indberetningerne, og virksomheden vil modtage et fejlbrev.