Gå direkte til indhold

Lønmodtagernes Feriemidler

Ret i indberetningen

Læs her, hvordan I retter i indberettede feriepenge for funktionærer i fortsat ansættelse. Det kan fx være ved fratræden, eller hvis der er indberettet for personer, der ikke er omfattet af Ferieloven.

Skal I indberette reguleringer i feriepenge, kan det gøres samlet for de forkerte indberetninger. I indberetter reguleringer via eIndkomst hos Skattestyrelsen.

Bemærk, at hvis I retter i indberetningerne eller foretager lovlige efterindberetninger efter den 1. februar 2021, får jeres medarbejdere et brev om dette, og skal acceptere ændringerne, inden de slår igennem på deres opsparede feriemidler.

Det skal I gøre

Når du laver reguleringer, skal du angive den samme lønperiode som ved de oprindelige indberetninger. Du skal lave en ny indberetning med præcis samme oplysninger, men med modsat fortegn på beløb og feriedage. Når du laver positive efterindberetninger, kan de indberettes samlet. Perioden for de samlede reguleringer må ikke gå udenfor overgangsåret til den nye ferielov. Dispositionsdato angives, som den dato hvor din rettelse er lavet.

Se eksempel:

Eksempel på hvordan I retter forkerte indberetninger

En virksomhed har ved en fejl indberettet ferie på en ansat med virksomhedens eget SE-nr. (12345678) som feriepengeudbetaler. Indberetningen skulle være gået til FerieKonto (SE-nr. 33088566).

Nu er indberetningen rettet og alt er korrekt. Det er naturligvis muligt at rette flere indberetninger på én gang. Husk at når en indberetning skal modposteres, skal alle felter være helt ens – undtagen beløb og dage, som skal være med modsat fortegn (ganges med -1).

Undgå ny fejl - husk medarbejdernummer

Hvis I har brugt medarbejdernummer i de tidligere indberetninger, er det vigtigt, at I bruger nøjagtigt samme medarbejdernummer i reguleringerne.

Fejl i indberetningen

I vil også modtage et fejlbrev, hvis I laver andre indberetninger, der fejler. Det kan være fejl i CPR-nr. eller fejl i feriedage. Det er vigtigt, at I retter de fejl, som bliver nævnt i fejlbrevet fra Lønmodtagernes Feriemidler.