Gå direkte til indhold

Lønmodtagernes Feriemidler

Den årlige opkrævning

I juli 2021 får I første gang den årlige opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler.

I bliver opkrævet feriepenge fra overgangsåret for medarbejdere, der har ret til at få feriepengene udbetalt fra Lønmodtagernes Feriemidler. Det sker helt automatisk, hvis medarbejderen:

  • dør

  • har ansøgt om udbetaling af feriepengene fx ved udrejse fra Danmark eller tilkendt førtidspension mv. Opkrævningen omfatter ikke de to førtidige udbetalinger af feriemidler i efteråret 2020 og foråret 2021.

  • når folkepensionsalderen

  • har optjent feriepenge, der ikke overstiger 1.500 kr. i overgangsåret

Det er uden betydning for arbejdsgivers ret til at beholde feriemidlerne i virksomheden, om medarbejderen ansøger om og får førtidigt udbetalt ved ansøgningsrunderne i 2020 og 2021. Feriemidlerne for disse medarbejde vil I skulle indbetale, når medarbejderen når folkepensionsalderen eller dør, eller hvis de indberettede feriemidler ikke overstiger 1.500 kr.

I skal betale opkrævningen senest den 1. september samme år.

Når I betaler, siger I ja til at beholde resten af feriepengene Når I betaler opkrævningen rettidigt og med fuld betaling, bekræfter I automatisk, at I vil beholde de resterende feriepenge fra overgangsåret i virksomheden. Hvis der er et år, hvor I ikke får en årlig opkrævning (fordi I ikke har medarbejdere i ovenstående situationer), skal I senest den 31. august give besked, hvis I fortsat vil beholde de resterende feriepenge i virksomheden. Det kan I læse mere om i brevet, I får i juli hvert år. Læs mere om at beholde feriepenge