Gå direkte til indhold

FerieKonto

Frister for indberetning

Der er forskellige frister for indberetning for henholdsvis timelønnede og fratrådte funktionærer.

Timelønnede

I indberetter feriepenge for timelønnede ud fra lønperiodens slutdato:

  • Slutter lønperioden senest den 15. i måneden, skal indberetning og betaling ske senest den sidste dag i samme måned.

  • Slutter lønperioden efter den 16. i måneden, skal indberetning og betaling ske senest den 15. i måneden efter.

Indberetningsfrist for timeloennede

Fratrådte funktionærer

I skal indberette og betale for fratrådte medarbejdere med løn under ferie senest den sidste bankdag i den måned, hvor medarbejderen fratræder.

Eksempel Medarbejderen fratræder den 31. marts 2021. Indberetningsfristen er den 31. marts 2021.

Indberetningsfrist for funk