Gå direkte til indhold

FerieKonto

Betaling

Med de nye ferieregler kan jeres medarbejdere holde deres ferie måneden efter, at de har optjent den. I skal som virksomhed derfor betale feriepenge oftere og hurtigere, end I har været vant til. Det betyder også, at FerieKonto ikke længere sender opkrævninger, og at I ikke længere kan anvende Betalingsservice. I skal i stedet betale via netbank med jeres unikke betalingslinje, som I finder ved at logge på selvbetjening.

For lønperioder, der slutter efter den 1. september 2020, betaler I feriepenge på en af de følgende måder:

Via netbank

I betaler feriepenge via jeres netbank, ved at bruge den unikke betalingslinje, som I finder ved at logge på selvbetjeningen.

Lønservicebureau, der betaler og indberetter feriepenge

Anvender I et lønservicebureau, der både indberetter og betaler for virksomheden, skal I sikre jer, at de indbetaler efter de nye frister. I skal huske, at hvis I skifter til et lønservicebureau, der ikke indbetaler, skal I fremover selv betale på en af de andre måder.

Lønservicebureau, der kun indberetter feriepenge.

I betaler feriepenge via jeres netbank, ved at bruge den unikke betalingslinje, som I finder ved at logge på selvbetjeningen.

Nets Informationsservice og Overførselsservice

I kan kun bruge Informationsservice eller Overførselsservice, hvis I bruger et lønservicebureau eller et lønsystem. I sender via jeres lønsystem eller lønservicebureau en indberetningsfil til FerieKonto og en betalingsfil til Nets. Skifter I væk fra at bruge Informations- eller Overførselsservice, skal I fremover selv betale på en af de andre måder.

Rykkere sendes med Digital Post

Bliver feriepengene ikke betalt til tiden, sender vi en rykker. Bruger I et lønservicebureau, modtager I også en rykker, hvis feriepengene ikke betales til tiden. Vær opmærksom på, at vi sender rykkere til virksomhedens Digital Post.

Læs om Digital Post

Sådan betaler I et restbeløb

Hvis I indberetter, eller laver ændringer til, feriepenge for en periode, der allerede er afregnet, skal I indbetale det ekstra beløb. I skal betale så hurtigt som muligt.

I kan indbetale restbeløbet på en af følgende måder:

  • bruge jeres unikke betalingslinje

  • forhøje den næste Nets-betaling med det beløb, I har indberettet ekstra

  • vente på en rykker fra FerieKonto.

Betaler I ikke feriepenge til tiden, beregner vi rente på 1,5 pct. pr. påbegyndt måned.