Gå direkte til indhold

FerieKonto

Betaling

FerieKonto sender snart de sidste opkrævninger. Efter den 1. september 2020 gælder de nye ferieregler, og den største ændring er overgangen til, at lønmodtagere kan holde deres ferie måneden efter, at de har optjent den. I skal som virksomhed derfor betale feriepenge oftere og hurtigere, end I har været vant til. Det betyder også, at FerieKonto ikke længere sender opkrævninger, og at I ikke længere kan anvende Betalingsservice. I kan i stedet betale via netbank med jeres unikke betalingslinje, som I finder ved at logge på selvbetjening.

Fordi overgangen fra gamle til nye ferieregler skete i 3. kvartal, kan I opleve at skulle betale feriepenge på to forskellige måder fra september til december 2020.

  • Feriepenge for timelønnede, optjent i juli og august, betaler I i november 2020, FerieKonto sender den sidste opkrævning i oktober 2020.

  • Feriepenge for funktionærer, der fratrådte senest den 31. august 2020, betaler I, som I plejer i oktober 2020. FerieKonto sender en opkrævning i september 2020.

  • Feriepenge for timelønnede, optjent efter den 1. september 2020, betaler I efter de nye frister.

  • Feriepenge for funktionærer, der fratræder efter den 1. september 2020, betaler I efter de nye frister.

For lønperioder, der slutter efter den 1. september 2020, betaler I feriepenge på en af de følgende måder:

Via netbank

I betaler feriepenge via jeres netbank, ved at bruge den unikke betalingslinje, som I finder ved at logge på selvbetjeningen.

Lønservicebureau, der betaler og indberetter feriepenge

Anvender I et lønservicebureau, der både indberetter og betaler for virksomheden, skal I sikre jer, at de indbetaler efter de nye frister. I skal huske, at hvis I skifter til et lønservicebureau, der ikke indbetaler, skal I fremover selv betale på en af de andre måder.

Lønservicebureau, der kun indberetter feriepenge.

I betaler feriepenge via jeres netbank, ved at bruge den unikke betalingslinje, som I finder ved at logge på selvbetjeningen.

Nets Informationsservice og Overførselsservice

I kan kun bruge Informationsservice eller Overførselsservice, hvis I bruger et lønservicebureau eller et lønsystem. I sender via jeres lønsystem eller lønservicebureau en indberetningsfil til FerieKonto og en betalingsfil til Nets. Skifter I væk fra at bruge Informations- eller Overførselsservice, skal I fremover selv betale på en af de andre måder.

Rykkere sendes med Digital Post

Bliver feriepengene ikke betalt til tiden, sender vi en rykker. Bruger I et lønservicebureau, modtager I også en rykker, hvis feriepengene ikke betales til tiden. Vær opmærksom på, at vi sender rykkere til virksomhedens Digital Post.

Læs om Digital Post

Sådan betaler I et restbeløb

Hvis I indberetter, eller laver ændringer til, feriepenge for en periode, der allerede er afregnet, skal I indbetale det ekstra beløb. I skal betale så hurtigt som muligt.

I kan indbetale restbeløbet på en af følgende måder:

  • bruge jeres unikke betalingslinje

  • forhøje den næste Nets-betaling med det beløb, I har indberettet ekstra

  • vente på en rykker fra FerieKonto.

Betaler I ikke feriepenge til tiden, beregner vi rente på 1,5 pct. pr. påbegyndt måned.