Gå direkte til indhold

FerieKonto

Funktionærer

Funktionærer og andre månedslønnede har ferie med løn. Derfor skal I kun betale feriepenge til FerieKonto, når medarbejderen fratræder sin stilling.

  • I skal beregne feriepenge med 12,5 pct. af medarbejderens bruttoløn for den ferie, som ikke er afholdt.

  • I skal ikke beregne feriepenge af den løn, der er udbetalt under ferie og heller ikke af funktionærens årlige ferietillæg.

  • I skal beregne og fratrække AM-bidrag og A-skat af feriepengene, inden I betaler pengene til FerieKonto.

  • I skal indberette feriepengene via eIndkomst senest den sidste dag i fratrædelsesmåneden.

Eksempel:

Medarbejderen fratræder den 31. marts 2021. Feriepengene skal indberettes til FerieKonto senest den 31. marts 2021, med betaling den 31. marts 2021.

Når I udbetaler bonus efter fratræden

Udbetaler I en bonus til medarbejderen, efter at han er fratrådt, skal I også indberette feriepenge af bonussen. I skal fortælle FerieKonto, at det er en bonusindberetning. Det gør I ved, at I eller jeres lønservicebureau angiver koden 'FK1' i felt 68 ved indberetning i eIndkomst hos Skattestyrelsen.

Vigtigt:

  • Ved en bonusindberetning kan der kun indberettes feriepenge, ikke feriedage. Indeholder indberetningen også feriedage, bliver den ikke anset for at være en bonusindberetning.

  • I skal angive samme fratrædelsesdato som den oprindelige indberetning ved fratræden, også selvom feriepengene indberettes og beskattes på et senere tidspunkt.

Indberetning for overgangsåret til den nye ferielov

I skal være opmærksom på, at feriepenge der er optjent i overgangsåret fra 1. september 2019 til 31. august 2020, allerede er indberettet, når medarbejderen fratræder efter den 31. december 2020. Der vil derfor kun i de tilfælde skulle indberettes optjent og ikke afholdt ferie fra optjeningsåret 2019 og 2020/2021. Feriepenge af bonus, som er optjent i overgangsåret, skal indberettes på samme måde som beskrevet ovenfor med optjeningsår 9999.