Gå direkte til indhold

FerieKonto

Timelønnede

I skal indberette og betale feriepenge for jeres time- eller ugelønnede medarbejdere.

I beregner feriepenge med 12,5 pct. af den ferieberettigede løn. I skal trække AM-bidrag og A-skat fra, inden I indberetter netto-feriepenge til FerieKonto, via eIndkomst. Under de nye ferieregler fra den 1. september 2020, er betalingsfristen den samme som indberetningsfristen. Det betyder, at FerieKonto ikke længere udsender opkrævninger, ligesom at I ikke længere kan benytte Betalingsservice.

Læs mere om betaling til FerieKonto