Gå direkte til indhold

Feriepengeinfo

Hvor hører virksomheden til?

Hvad skal der til for at fravige FerieKonto-systemet?

I kan som arbejdsgiver undlade at bruge FerieKonto, hvis lønmodtagernes ansættelsesforhold er omfattet af en kollektiv overenskomst. Med kollektiv overenskomst menes, at aftaleparten på lønmodtagersiden mindst skal være en lokal fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation (Ferielovens § 5). Derimod kan overenskomstparten på arbejdsgiversiden godt være en uorganiseret arbejdsgiver. Det er en betingelse for ikke at bruge FerieKonto, at der stilles garanti for feriegodtgørelsen på mindst et års feriegodtgørelse pr. lønmodtager efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag (Ferielovens § 31).

Garantiforpligtelsen

Garantien for feriegodtgørelsen stilles gennem medlemskab af en arbejdsgiverforening eller som en bankgaranti. Bankgaranti anvendes typisk, hvis arbejdsgiveren er uorganiseret. Garantien kan bestå i en kautionsforsikring, værdipapirer på en spærret konto, eller ved at feriegodtgørelsen bliver sat ind på en spærret konto. Offentlige arbejdsgivere skal ud fra selvforsikringsprincippet ikke stille bankgaranti, da det altid antages at offentlige arbejdsgivere altid vil og kan betale skyldige feriepenge. Garantien gælder kun fremadrettet. Den omfatter derfor kun feriepenge, der er optjent fra indgåelsen af den underliggende overenskomst eller fra tidspunktet for indmeldelsen i den overenskomstbærende arbejdsgiverforening.

Afgørelseskompetence og sagsbehandling

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der kan træffe afgørelse om, at en arbejdsgiver kan beholde feriepengene for sine lønmodtagere, eller om arbejdsgiver er omfattet af FerieKonto og skal indbetale til FerieKonto. FerieKonto kan helt generelt oplyse om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at man kan fravige FerieKonto, men hvis I er i tvivl om, hvorvidt I opfylder betingelserne, skal I kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.