Gå direkte til indhold

Feriepengeinfo

Udbetaling direkte til lønmodtager

Udbetaling af feriepenge kan kun ske med frigørende virkning på baggrund af en anmodning fra Feriepengeinfo. Der er dog enkelte situationer, hvor I gerne må udbetale direkte til lønmodtager.

Når en lønmodtager, der har ret til løn under ferie:

  • fratræder og holder ferie i forbindelse med fratræden. I det tilfælde må I udbetale feriepenge svarende til den ferie der afholdes, og I skal kun indberette øvrig optjent og ikke afholdt ferie.

  • fratræder og forlader det danske arbejdsmarked, fx ved pension eller emigration. I det tilfælde må I udbetale al optjent og endnu ikke afholdt ferie.

  • fratræder og har optjent under 750 kr. i feriepenge efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, og hvis fristen for indberetning til eIndkomst på

  • fratrædelsestidspunktet ikke er nået på udbetalingstidspunktet. Dette må kun gøres to gange årligt.

  • afgår ved døden. I det tilfælde må I udbetale al optjent og endnu ikke afholdt ferie direkte til den, boet er udlagt til.

Når en lønmodtager, der ikke har fået ferie med løn:

  • fratræder og forlader det danske arbejdsmarked, fx ved pension eller emigration, og har været ansat i så kort tid at fristen for indberetning til eIndkomst ikke er nået på udbetalingstidspunktet.

Sker der udbetaling i en af de ovenstående situationer, skal I ikke indberette feriepenge til Feriepengeinfo. Er feriepengene allerede indberettet til Feriepengeinfo, kan feriepenge kun udbetales på baggrund af en anmodning. Vær opmærksom på, at I ikke må udbetale feriepenge, der er optjent i overgangsåret til den nye ferielov fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 direkte til lønmodtageren.