Gå direkte til indhold

Feriepengeinfo

Registrerede feriepengeudbetalere

I eIndkomst skal feltet 'Feriepengeudbetaler' udfyldes med SE-nr. på den virksomhed, der udbetaler feriepengene. Feriepengeudbetaleren kan være:

  • FerieKonto

  • en anden feriekasse

  • en administrativ feriepengeudbetaler eller

  • arbejdsgiver selv.

Det er kun arbejdsgivere, der er omfattet af en kollektiv overenskomst med feriepengegaranti, der må vælge sit eget, en administrativ feriepengeudbetaler eller en feriekasses SE-nr. som feriepengeudbetaler. Ellers skal I vælge FerieKonto som udbetaler. Udbetaler I ikke selv feriepengene, skal I oplyse den feriekasse eller administrative feriepengeudbetaler, der skal udbetale feriepengene til lønmodtageren. I eIndkomst kan I vælge mellem de feriekasser og administrative feriepengeudbetalere, som Feriepengeinfo har registreret som feriepengeudbetalere.

Se registrerede feriekasser og administrative feriepengeudbetalere hos Skattestyrelsen (nyt vindue)

Hvis arbejdsgiver selv udbetaler

Hvis arbejdsgiver selv udbetaler feriepengene, skal I indberette SE-nr. på den enhed i virksomheden, som i praksis udbetaler feriepengene. I de tilfælde hvor en virksomhed kun har et enkelt SE-/ CVR-nr., skal dette anvendes som feriepengeudbetaler. I det tilfælde, hvor en virksomhed har flere SE-nr. tilknyttet samme CVR-nr., skal I indberette SE-nr. på den enhed, der i praksis udbetaler feriepengene. Hvis I angiver et SE-nr., som ikke hører under samme CVR-nr. som den indberetningspligtiges SE-/CVR-nr., vil indberetningen blive afvist. Herefter skal SE-nr. tjekkes og indberetningen rettes.

Hvis I bruger en administrativ feriepengeudbetaler

Udbetaler en administrativ feriepengeudbetaler feriepengene, vælger I den administrative feriepengeudbetaler, som står for udbetalingen, på listen. Fremgår jeres administrative feriepengeudbetaler ikke af listen, beder I den administrative feriepengeudbetaler om at kontakte Feriepengeinfo på tlf. 70 10 20 55. Herefter vil den administrative feriepengeudbetaler hurtigst muligt blive registreret og fremgå af listen hos Skattestyrelsen, og I har mulighed for at vælge den administrative feriepengeudbetaler, når der indberettes i eIndkomst.

Hvis det er en feriekasse, der udbetaler

Udbetaler en feriekasse feriepengene, vælger I den feriekasse I indbetaler til på listen. Fremgår jeres feriekasse ikke af listen, beder I feriekassen om at kontakte Feriepengeinfo på tlf. 70 10 20 55.