Gå direkte til indhold

Feriepengeinfo

Afstemningsløsninger

Feriepengeinfo har to afstemningsløsninger til feriepengeudbetalere.

De to løsninger kan bruges til at afstemme egne data med den information, som Feriepengeinfo har om lønmodtagernes feriepenge.

Se saldi i Feriepengeinfo som udbetaler Fortsæt

Se indberetninger til Feriepengeinfo som udbetaler Fortsæt

Vejledning til download af fil til feriepengesaldi

I løsningen til feriepengesaldi kan I downloade en csv-fil til at overføre informationerne til jeres eget system. Se vejledning til brug af csv-filen:

get_app Vejledning til csv-fil til feriepengesaldi (PDF)