Gå direkte til indhold

Feriepengeinfo

Ændring af udbetaler

Sker der en ændring i, hvem der udbetaler feriepengene, skal Feriepengeinfo have besked. På den måde sikres det, at anmodninger sendes til den rigtige udbetaler.

Virksomhedsoverdragelse

Overtager I medarbejdere fra en virksomhed, skal I oplyse Feriepengeinfo, at der er en ny udbetaler af feriepengene. Det gør I ved at sende en besked via Digital Post til Feriepengeinfo med navn, CPR-nr., optjeningsår, evt. medarbejdernummer og beløb på de lønmodtagere du overtager. Feriepengeinfo kan ikke overføre feriepenge, der allerede er anmodet om. Se mere nedenfor. Send informationerne til os via Digital Post. Feriepengeinfo giver jer besked, når rettelserne er registreret. I kan herefter downloade en ny afstemning på selvbetjeningen under "Se saldi i Feriepengeinfo som udbetaler".

Konkurs, rekonstruktion eller ophørt virksomhed

Går en arbejdsgiver konkurs, overfører Feriepengeinfo udbetalingsforpligtelsen af feriepengene til den/de feriegarantiordninger der er registreret hos FerieKonto for den konkursramte virksomhed. Garantiordningen kan herefter sende manglende indberetninger og rettelser i et regneark til Feriepengeinfo.

Regnearket skal også bruges af en feriegarantiordning, hvis der ikke skal rettes feriepengeudbetaler, men kun skal laves manglende indberetninger eller rettelser.

Sådan gør du:

  • Send en mail til Feriepengeinfo med navn, CPR-nr., optjeningsår, evt. medarbejdernummer og beløb på de lønmodtagere I overtager.

  • Udfyld vores regneark med evt. indberetninger og rettelser. Sørg for at udfylde arket korrekt ved at følge vejledningen.

  • Send regnearket til Feriepengeinfo via Digital Post.

I får besked fra Feriepengeinfo, når rettelserne er registreret. Herefter kan I downloade en ny afstemning på selvbetjeningen under "Se saldi i Feriepengeinfo som udbetaler".

Hvis lønmodtager allerede har anmodet om udbetaling

Feriepengeinfo kan ikke flytte udbetalerforpligtelsen på de lønmodtagere, som allerede har anmodet om feriepenge. Er der en anmodning, som ikke er udbetalt, skal denne afvises af udbetaleren, før vi kan lave rettelsen. Hvis I som ny udbetaler ikke kan afvise anmodningen, kan I sende en mail til Feriepengeinfo, som kan afvise den for jer. Når anmodningen er afvist, kan Feriepengeinfo flytte udbetalerforpligtelsen.

Karensdage

Når udbetalingsforpligtelsen er flyttet, vil ansættelsesforholdet blive spærret i 7 dage. Dette giver arbejdsgiveren/garantiordningen mulighed for at afstemme og rette lønmodtagerens saldo. Herefter kan lønmodtageren anmode om feriepengene.

get_app Vejledning til indberetning ved konkurs (PDF)

get_app Indberetning ved konkurs (XLSX)

Overordnede regler for regnearket:

  • Der må ikke slettes søjler

  • Søjler må ikke flyttes rundt

  • Data skal starte i række 2 og der må ikke forekomme tomme rækker mellem rækker med data

  • Data skal udfyldes korrekt. Se vejledningen.

Se saldi i Feriepengeinfo som udbetaler

Fortsæt