Gå direkte til indhold

Feriepengeinfo

Ret i indberetningen

Læs her, hvordan I retter i forkerte indberetninger.

Har I indberettet forkert, skal indberetningen rettes. Dette kan gøres samlet for de forkerte indberetninger.

Det skal I gøre

Laver I negative rettelser, skal det ske med angivelse af samme lønperioder, der omfatter de forkerte indberetninger og dispositionsdatoer. I skal lave en ny indberetning med præcis samme oplysninger, men med modsat fortegn på beløb og feriedage. Laver I positive efterindberetninger, kan de indberettes samlet for de forkerte indberetninger. Perioden for de samlede rettelser må ikke gå hen over et årsskifte. Dispositionsdato angives som den dato rettelsen foretages.

Se eksempel:

En virksomhed har ved en fejl indberettet ferie på en ansat med virksomhedens eget SE-nr. (12345678) som feriepengeudbetaler. Indberetningen skulle være gået til FerieKonto (SE-nr. 33088566). Den forkerte indberetning ser således ud (i en forsimplet udgave):

Arbejdsgiver SE-nr.
Ansat CPR-nr.
Feriepenge- Udbetaler SE-nr.
Medarbejder- Nummer
Feriepenge
Feriedage
12345678 111191- 12341234567800000117 1.128,231,81

Først skal den forkerte indberetning modposteres:

Arbejdsgiver SE-nr.
Ansat CPR-nr.
Feriepenge- Udbetaler SE-nr.
Medarbejder- Nummer
Feriepenge
Feriedage
12345678111191- 1234 1234567800000117 - 1.128,23 - 1,81

Indberetningen er nu modposteret og dermed nulstillet. Derefter kan den rigtige indberetning indsendes:

Arbejdsgiver SE-nr.
Ansat CPR-nr.
Feriepenge- Udbetaler SE-nr.
Medarbejder- Nummer
Feriepenge
Feriedage
12345678 111191- 12343308856600000117 1.128,231,81

Nu er indberetningen rettet og alt er korrekt. Det er naturligvis muligt at rette flere indberetninger på én gang. Husk at når en indberetning skal modposteres, skal alle felter være helt ens – undtagen beløb og dage, som skal være med modsat fortegn (ganges med -1).

Undgå ny fejl - husk medarbejdernummer

Hvis I har brugt medarbejdernummer i de forkerte indberetninger, er det vigtigt, at I bruger nøjagtigt samme medarbejdernummer i rettelserne. Har I indberettet ferie for en fratrædende funktionær, skal korrektionen også laves for en funktionær, og har I indberettet for en timelønnet, skal korrektionen laves for en timelønnet. Hvis I laver korrektioner af tidligere indberetninger, skal I være opmærksomme på, at I laver korrektionen for den rigtige lønperiode med angivelse af en relevant dispositionsdato.

Fejl i indberetningen

Laver I en negativ indberetning af feriepenge, og lønmodtageren allerede har fået anmodet om udbetaling af feriepengene, så sender Feriepengeinfo et fejlbrev til jer. Hvis den negative indberetning ikke er så stor, at saldoen bliver negativ, får lønmodtageren et brev med besked om, at I har trukket feriepenge tilbage. I vil også modtage et fejlbrev, hvis I laver andre indberetninger, der fejler. Det kan være fejl i CPR-nr. eller fejl i feriedage. Det er vigtigt, at I retter fejlene. I kan på selvbetjeningen se en oversigt over indberetninger med fejl.

Husk at afmelde lønmodtagere i jeres lønsystem

Hvis I glemmer at afmelde en lønmodtager i jeres lønsystem, sender lønsystemet ofte feriedage via eIndkomst til Feriepengeinfo, selvom lønmodtageren ikke har været ansat i den periode.