Gå direkte til indhold

Feriepengeinfo

Overførsel af ferie

Det er muligt at overføre ferie fra et ferieår til næste ferieår. Den nuværende arbejdsgiver skal henvende sig til Feriepengeinfo efter 1. april 2020.

Når en lønmodtager skal have overført ferie, skal der være en skriftlig aftale mellem lønmodtageren og den nuværende arbejdsgiver. Som hovedregel kan en lønmodtager overføre optjent ferie ud over fire uger. Der kan dog være overenskomstaftaler, hvor der kan være begrænset mulighed for at overføre ferie. Aftalen skal være indgået inden den 30. september efter ferieåret er udløbet og kræver, at lønmodtageren er i et ansættelsesforhold på aftaletidspunktet. Feriepengeinfo skal have besked om overførslen efter den 1. april i ferieåret og inden den 30. september efter ferieårets udløb. Ferieåret løber fra 1. september til 31. august. Vær opmærksom på, at ferie, der ikke er afholdt i ferieåret fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020, kan afholdes indtil den 31. december 2021. Det kan den, fordi ferieafholdelsesperioden blev forlænget. Lønmodtageren skal stadig anmode om ferien i det ferieår, der startede den 1. maj 2020.

Løn under ferie

Har lønmodtageren ret til løn under ferie, bliver der ikke løbende indberettet til Feriepengeinfo. Der bliver først indberettet ferie når lønmodtagerens fratræder. En overførsel af ferie bliver aftalt indbyrdes mellem lønmodtager og arbejdsgiver, og Feriepengeinfo skal ikke have besked.

Det skal du gøre:

  1. Den nuværende arbejdsgiver og lønmodtageren skal indgå en skriftlig aftale om overførsel af ferie.

  2. Den nuværende arbejdsgiver skal indsende følgende informationer til Feriepengeinfo, evt. kan nedenstående skema anvendes:

  • Lønmodtagerens CPR-nr. uden bindestreg

  • Lønmodtagers navn

  • Udbetalers SE-nr. (hvis det kendes)

  • Arbejdsgivers SE-nr.

  • Medarbejdernr. (hvis dette benyttes)

  • Antal dage, der ønskes overført

  • Ferieåret, hvor dagene overføres fra

  • Ferieåret, hvor dagene overføres til

3. Informationer eller skema indsendes via Digital Post eller eBoks til Feriepengeinfo 4. Feriepengeinfo sender bekræftelse til arbejdsgiver, når overførslen er sket. 5. Feriepengeudbetaleren modtager automatisk en anmodning med ansøgningsårsag 'Overført til næste ferieår'. Dette sker, for at udbetaler kan overføre ferien til næste ferieår.

get_app Ark til overførsel af ferie (XLSX)

Vær opmærksom på

Ved at indsende ovenstående informationer står du som arbejdsgiver inde for, at du og lønmodtageren har indgået en skriftlig aftale om overførsel af ferie inden den 30. september efter ferieåret er udløbet. Du står som arbejdsgiver også inde for, at overførslen ikke er i modstrid med lønmodtagerens overenskomst.

Ved fratrædelse

Fratræder lønmodtageren inden den overførte ferie er holdt, bortfalder retten til at holde ferien. Arbejdsgiveren skal ved fratrædelsen udbetale feriepenge for den overførte ferie efter anmodning fra lønmodtageren. Lønmodtageren kan dog indgå en skriftlig aftale med den nye arbejdsgiver om at medtage den overførte ferie i den nye ansættelse.