Gå direkte til indhold

Feriepengeinfo

Optjening af feriedage

En lønmodtager optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse. En lønmodtager, der er ansat i mindre end 1 måned optjener ret til 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse i kalendermåneden.

Optjeningen af feriedage afhænger alene af, om lønmodtageren er løbende ansat og får udbetalt fuld eller delvis løn. Optjeningen er ikke afhængig af, hvor meget lønmodtageren konkret er på arbejde. Lønmodtagere, der er ansat på nedsat tid, optjener samme antal betalte feriedage pr. måned som en lønmodtager, der arbejder fuld tid, uanset om der er arbejdsfrie dage i ansættelsesperioden. Lønmodtagere, der har flere ansættelsesforhold optjener fuld ret til ferie i alle ansættelsesforhold, dvs. op til 25 feriedage om året i hvert ansættelsesforhold.

Optjening af ferie i timer

I nogle kollektive overenskomster er der aftalt, at lønmodtageren optjener ferie i timer. Før indberetning til eIndkomst skal ferie optjent i timer omregnes til feriedage. De nærmere regler for omregning til feriedage skal ske efter de regler, der er aftalt i lønmodtagerens overenskomst.

Særlige fraværssituationer i relation til optjening af feriedage

I en række fraværssituationer er optjeningen af feriedage afhængig af, om lønmodtageren får fuld eller delvis løn under fraværet, eller om lønmodtageren ikke får løn under fraværet.

Optjening af feriedage under sygdom

Har lønmodtager perioder med fravær på grund af sygdom, optjener lønmodtager under fraværsperioden betalt ferie, hvis lønmodtager under sygefraværet får udbetalt fuld eller delvis løn, eller hvis lønmodtager under sygefraværet optjener ret til betalt ferie med sygeferiegodtgørelse.

Fuld eller delvis løn under sygefravær

Det gør ingen forskel, om arbejdsgiveren får refunderet lønudgiften helt eller delvist af kommunen efter reglerne om sygedagpenge, eller om arbejdsgiveren udbetaler supplerende sygedagpenge oven i lønnen, da lønmodtageren i begge situationer får løn under perioden med sygefravær. Lønmodtager optjener derfor også i disse situationer ret til betalt ferie. Hvis arbejdsgiver slet ikke udbetaler nogen løn, men alene udbetaler sygedagpenge (som arbejdsgiveren evt. efterfølgende får refunderet af kommunen), optjener lønmodtageren ikke ret til betalt ferie i den pågældende periode.

Ret til betalt ferie med sygeferiegodtgørelse

Hvis lønmodtager ikke får fuld løn under sygdom, så optjener lønmodtageren ferie med sygeferiegodtgørelse. Sygeferiegodtgørelse optjenes fra 2. sygefraværsdag under hver periode med sygefravær. Sygeferiegodtgørelsen er 12,5 pct. af en løn, der beregnes på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet. En lønmodtager, der har ret til delvis løn under sygdom eller som er delvist sygemeldt og ikke får løn under sygdom, optjener en kombination af feriegodtgørelse og sygeferiegodtgørelse.

Optjening af feriedage under orlov mv.

Har lønmodtager perioder med fravær på grund af orlov (barselsperioder, andre orlovsperioder eller tjenestefrihedsperioder), optjener lønmodtager ret til betalt ferie, hvis arbejdsgiver betaler fuld eller delvis løn, herunder pension. Hvis arbejdsgiver slet ikke udbetaler løn, men alene udbetaler barselsdagpenge,som arbejdsgiveren efterfølgende får refunderet af kommunen, optjener lønmodtageren ikke ret til betalt ferie i den pågældende periode.