Gå direkte til indhold

Feriepengeinfo

Frister for indberetning

For at Feriepengeinfo kan vise feriepengene rettidigt på Borger.dk, skal du overholde fristerne for indberetning til eIndkomst hos Skattestyrelsen.

Timelønnede

I indberetter feriepenge for timelønnede ud fra lønperiodens slutdato:

  • Slutter lønperioden senest den 15. i måneden, skal indberetning og betaling ske senest den sidste dag i samme måned.

  • Slutter lønperioden efter den 16. i måneden, skal indberetning og betaling ske senest den 15. i måneden efter.

Fratrådte funktionærer

I skal indberette og betale for fratrådte medarbejdere med løn under ferie senest den sidste bankdag i den måned, hvor medarbejderen fratræder.

Eksempel Medarbejderen fratræder den 31. marts 2021. Indberetningsfristen er den 31. marts 2021.

Indberetningsfrister

Du kan læse mere om indberetningsfristerne hos Skattestyrelsen.