Gå direkte til indhold

Feriepengeinfo

Beregning af feriedage

En lønmodtager optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse. Det svarer til fem ugers ferie ved 12 måneders ansættelse.

For ansættelsesperioder under 1 måneds varighed optjener lønmodtager ferie i forhold til ansættelsens længde med 0,07 dages betalt ferie pr. ansættelsesdag i måneden. Lønmodtager optjener dog højst ret til 2,08 dages betalt ferie pr. kalendermåned. Hvis man i en måned har dage, hvor man ikke optjener ret til betalt ferie, så optjener man ikke 2,08 feriedage pr. måned. I disse tilfælde, skal beregningen af retten til betalt ferie ligeledes ske i forhold til ansættelsens længde i den måned, hvor lønmodtager er fraværende. For eksempel kan lønmodtager ikke optjene ret til betalt ferie med sygeferiegodtgørelse på den 1. sygedag i et sygdomsforløb. Ligeledes optjener en lønmodtager på barsel heller ikke ret til betalt ferie i fraværsperioder, hvor arbejdsgiver ikke udbetaler hel eller delvis løn.

Eksempel

En lønmodtager er ansat i et helt kalenderår. I perioden fra og med 4. maj og til og med 22. juli er lønmodtageren på barsel med halv løn fra arbejdsgiveren og uden løn og pension m.v. i perioden fra og med 23. juli til og med 15. september. Dagene opgøres således:

Januar-juni Column 1
6 Måneder á 2,08
12,48 Dage
Juli 22 dage med løn á 0,07 1,54 dage
August0 dage med løn 0 dage
September 15 dage med løn á 0,07 1,05 dage
Oktober-december 3 måneder á 2,08 6,24 dage
I alt optjent 21,31 dage

Den eneste periode, lønmodtageren ikke optjener ferie i, er perioden fra den 23. juli til og med den 15. september, da det er den periode, hvor lønmodtager ikke får løn eller pension fra arbejdsgiver.