Gå direkte til indhold

Barsel.dk

Så længe kan du få refusion

Refusion ved fødsel

Reserveret til mor

 • 4 uger før forventet fødsel

 • 2 uger efter fødsel

Reserveret til far/medmor

 • 2 ugers fædreorlov efter fødsel (inden for de første 14 uger)

 • 3 uger efter fædreorloven (gælder kun hvis barnet er født d. 1. oktober 2020 eller senere) (skal afholdes inden barnet fylder 9 år)

Til deling mellem mor og far/medmor

 • 25 ugers fællesorlov

Refusion ved adoption

Begge forældre:

 • 4 uger før modtagelse af barnet i udlandet

 • 1 uge før modtagelse af barnet i Danmark

Til en af forældrene/ til deling mellem adoptivforældrene:

 • 2 første uger efter modtagelsen til en af adoptivforældrene

 • 2 uger til den anden af adoptivforældrene (inden for de første 14 uger)

 • 3 uger efter de første 2 uger (gælder kun hvis barnet er født d. 1.oktober 2020 eller senere) (skal afholdes inden barnet fylder 9 år)

 • 25 ugers fællesorlov, der kan deles mellem mor og far/medmor

Sådan deles fællesorloven

Hvis begge forældre holder fællesorlov, bliver fællesorloven delt imellem begges arbejdsgivere, uanset hvilken barselsordning de er tilknyttet. Der bliver brugt af fællesorloven, når mors eller fars arbejdsgiver får udbetalt dagpengerefusion fra Udbetaling Danmark. Refusionen fordeles ud fra, hvornår mor og far/medmor holder orlov. Hvis mor fx holder orlov de første 15 uger af fællesorloven, hvorefter far/medmor holder orlov i 15 uger, vil mors arbejdsgiver være berettiget til refusion for 15 uger, og fars/medmors arbejdsgiver vil være berettiget til refusion for 10 uger. Hvis mor og far/medmor holder fællesorlov samtidig, vil begges arbejdsgivere være berettiget til refusion i den samme periode. Hver arbejdsgiver vil derfor modtage refusion for 12,5 uge.