Gå direkte til indhold

Barsel.dk

Refusion

Du kan få refusion, hvis du udbetaler løn til din medarbejder under barsel og medarbejderens timeløn er højere end dagpengesatsen.

Søg om barselsdagpenge via NemRefusion – refusionen fra Barsel.dk kommer automatisk.

Det eneste du skal, er at søge om barselsdagpenge via NemRefusion:

BDK Refusion
  1. Søg om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark via NemRefusion. Vær opmærksom på ansøgningsfristen.

  2. Udbetaling Danmark udbetaler barselsdagpenge til din konto.

  3. Barsel.dk får automatisk besked fra Udbetaling Danmark. Du skal derfor ikke søge om refusion hos os.

  4. Herefter får du automatisk udbetalt refusion på virksomhedens NemKonto – én gang i kvartalet.

Automatisk udbetaling hvert kvartal

Du får automatisk udbetalt refusion fra Barsel.dk én gang i kvartalet:

  • Refusionen bliver sat ind på virksomhedens NemKonto.

  • Vi udbetaler kvartalsvis bagud.

  • Udbetalingen sker ultimo måneden efter kvartalets afslutning.

Læs mere

Så meget kan du få

Så længe kan du få refusion

Se din refusion

På selvbetjening kan du se din refusion.

Fortsæt

Barselsdagpenge

Søg om barselsdagpenge via NemRefusion Herefter får du automatisk refusion fra Barsel.dk

Fortsæt

Barns indlæggelse

Kan jeg få refusion ved barns indlæggelse? Hvis du tidligere har betalt løn under barsel til ansatte, som har haft børn indlagt på hospital, kan du muligvis få yderligere refusion. Du kan få refusion hvis: • du har ret til refusion af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark for perioden med hospitalsindlæggelse • den ansatte er omfattet af Barsel.dk under hospitalsindlæggelsen • den ansattes timeløn er højere end den maksimale dagpengesats • Barsel.dk ikke har udbetalt refusion for det maksimale antal uger, som Barsel.dk kan udbetale Jeg har ikke fået korrekt refusion ved barns indlæggelse Hvis du mener, at du ikke har fået korrekt refusion for dine ansatte i perioder med barns indlæggelse, kan du kontakte Barsel.dk.