Gå direkte til indhold

Barsel.dk

Hvem skal betale?

Finansieringen af barsel til selvstændige består af et fast bidrag, der skal betales en gang om året. Se her, om du skal betale bidrag:

Du Skal Betale Bidrag
Du Skal Ikke Betale Bidrag
Du har en årsindtægt fra selvstændig erhvervsvirksomhed, der er højere end den maksimale dagpengesats (231.920 kr. i 2021). Du har en årsindtægt fra selvstændig erhvervsvirksomhed, der er lavere end den højeste dagpengesats (231.920 kr. i 2021). Hvis du både er selvstændig og lønmodtager og din lønindtægt som lønmodtager på den seneste årsopgørelse er højere end din årsindtægt fra selvstændig erhvervsvirksomhed.

Du får en opkrævning i efteråret 2021

Du skal betale første gang i oktober 2021. Du får en opkrævning fra Barsel.dk i din personlige, digitale postkasse i efteråret 2021, hvis du skal betale bidrag til Barsel.dk. Du skal derfor ikke selv gøre noget, før du får opkrævningen.

Hvor meget skal du betale?

Hvis du opfylder betingelserne for at skulle betale bidrag til Barsel.dk, bliver du opkrævet et bidrag en gang om året. Hvert år forud for opkrævningen vurderer Barsel.dk ud fra din seneste årsopgørelse, om du opfylder betingelserne for at betale. Bidraget for selvstændige til Barsel.dk er det samme som arbejdsgiverne betaler for deres fuldtidsansatte medarbejdere til Barsel.dk. Bidragssatsen er 1225 kr. om året (sats 2020).