Gå direkte til indhold

Barsel.dk

Betaling af bidrag

Finansieringen af barsel til selvstændige består af et fast bidrag, der skal betales en gang om året.

Svar på spørgsmålene og se, om du skal betale bidrag:

Figuren viser, at du skal betale bidrag, hvis dit resultat som selvstændig er højere end 231.920 kr., og din eventuelle lønindtægt som lønmodtager er lavere end dit resultat som selvstændig.

Du får en opkrævning i efteråret 2021

Du skal betale første gang i oktober 2021. Du får en opkrævning fra Barsel.dk i din personlige, digitale postkasse i efteråret 2021, hvis du skal betale bidrag til Barsel.dk. Du skal derfor ikke selv gøre noget, før du får opkrævningen. Derefter får du en opkrævning en gang om året.

Hvor meget skal du betale?

Bidragssatsen er 1225 kr. om året (sats 2021).

Hvert år forud for opkrævningen vurderer Barsel.dk ud fra din årsopgørelse, om du skal betale bidrag. Det er dit resultat som selvstændig fra din årsopgørelse for seneste, afsluttede indkomstår, der danner grundlag for vurderingen. Hvis Barsel.dk vurderer, at du skal betale, får du en opkrævning i oktober, hvor Barsel.dk har modtaget din årsopgørelse fra Skattestyrelsen. Skal du betale bidrag, betyder det ikke, at du er berettiget til udbetaling af kompensation fra Barsel.dk.

Se her, om du kan få kompensation Bidraget for selvstændige til Barsel.dk er det samme som arbejdsgiverne betaler for deres fuldtidsansatte medarbejdere til Barsel.dk.