Gå direkte til indhold

Barsel.dk

NYT: Selvstændig

Fra 1. januar 2021, kan du få mere udbetalt, når du skal på barsel som selvstændig. Se her, om du kan få kompensation fra Barsel.dk

Hvem kan få kompensation?

Du kan få kompensation, hvis du opfylder de fire betingelser:

Ved fødsel
  1. barnet er født den 1. januar 2021 eller senere

  2. du er gået på orlov den 1. januar 2021 eller senere

  3. du får barselsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark (læs mere om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark)

  4. du har en årsindtægt som selvstændig, der er højere end den maksimale dagpengesats (231.920 kr. i 2021). 

Ved adoption
  1. barnet er adopteret den 1. januar 2021 eller senere

  2. du er gået på orlov den 1. januar 2021 eller senere

  3. du får barselsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark (læs mere om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark)

  4. du har en årsindtægt som selvstændig, der er højere end den maksimale dagpengesats (231.920 kr. i 2021). 

Hvem er selvstændig?

Du betragtes ikke som selvstændig, hvis din virksomhed er registreret som ApS eller A/S.

BDK udbtaling opkrævning

Hvor længe kan du få kompensation?

Herunder kan du se i hvilke uger af din barsel, du kan få kompensation fra Barsel.dk. Bemærk, at du kan få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark i flere uger, end du kan få kompensation fra Barsel.dk.

Ved fødsel

Til Mor
Til Far/medmor
Til Deling
4 uger før forventet fødsel2 ugers fædreorlov efter fødsel (inden for de første 14 uger) 25 ugers fællesorlov
2 uger efter fødsel 3 uger efter fædreorloven (skal afholdes inden barnet fylder 9 år)

Ved adoption

Begge Forældre
Til En Af Forældrene/ Til Deling
4 uger før modtagelse af barnet i udlandet 2 første uger efter modtagelsen til en af adoptivforældrene
1 uge før modtagelse af barnet i Danmark 2 uger til den anden af adoptivforældrene (inden for de første 14 uger)
3 uger efter de første 2 uger (skal afholdes inden barnet fylder 9 år)
25 ugers fællesorlov, der kan deles mellem mor og far/medmor