Gå direkte til indhold

Barsel.dk

Behandling af personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Barsel.dk behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Når du, som personligt ejet virksomhed, er i kontakt med Barsel.dk, behandler Barsel.dk oplysninger om dig som led i sagsbehandlingen. Disse oplysninger kaldes personoplysninger. Barsel.dk behandler sager om refusion til arbejdsgivere for lønmodtagere, som modtager løn under barsel.

Hvis du kontakter Barsel.dk uden en sag

Hvis du kontakter Barsel.dk om refusion uden at have en sag, bliver din henvendelse registreret, herunder navn, virksomhed og kontaktoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler Barsel.dk?

Formålet med Barsel.dk’s sagsbehandling er at tage stilling til, om Barsel.dk kan udbetale refusion til dig for lønmodtagere, som har modtaget løn under barsel. Barsel.dk indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen.

Barsel.dk kan fx behandle oplysninger om:

 • Virksomhedsidentitet og ejerforhold

 • Virksomhedsadresse

 • Antal fuldtidsbeskæftigede

 • Barnets og forældres identitet

 • Timeløn og arbejdstid

 • Barsel og orlov

 • Kontaktoplysninger

 • Om du er delvist omfattet af en decentral barselsudligningsordning

Oplysningerne kan komme fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, Udbetaling Danmark, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, godkendte decentrale barselsudligningsordninger og offentlige registre.

Hvordan behandler Barsel.dk dine personoplysninger?

Barsel.dk behandler dine personoplysninger på baggrund af bekendtgørelse af lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked og bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked. Barsel.dk kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder fx Skatteforvaltningen, Udbetaling Danmark eller pengeinstitutter eller en godkendt decentral barselsudligningsordning, der ifølge lovgivning har krav på at få oplysningerne. Barsel.dk gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem efter 10 år. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på baggrund af dokumentationskrav i fx Bogføringsloven og Offentlighedsloven. Hvis du ringer til Barsel.dk, kan du blive spurgt, om Barsel.dk må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen slettes efter to måneder, men du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte Barsel.dk.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan gøre indsigelse mod, at Barsel.dk har personoplysninger om dig.

Du kan få kopi af de oplysninger, som Barsel.dk har om dig. Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet

 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden

 • at Barsel.dk stiller behandlingen af din sag i bero

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Barsel.dk træffer automatiserede afgørelser. Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at Barsel.dk kan efterkomme din anmodning. Dette kan bl.a. skyldes, at dine personoplysninger indgår i en sag om udbetaling eller et lovkrav.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til din sag fra Barsel.dk?

Har du spørgsmål til din sag fra Barsel.dk, skal du kontakte Barsel.dk.

Kontakt Barsel.dk

Har du spørgsmål til dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til Barsel.dk's behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Barsel.dk.

Kontakt Barsel.dk

Hvis du skriver til Barsel.dk, skriv venligst 'Personoplysninger' i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger

 • at Barsel.dk ikke har overholdt jeres rettigheder.

Er du uenig i den måde, Barsel.dk behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over Barsel.dk’s behandling af personoplysninger. Er du uenig i Barsel.dk’s håndtering af din sag, skal du kontakte Barsel.dk.

Lovgrundlag

Du kan læse mere i:

Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (nyt vindue)

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked (nyt vindue)

Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. (nyt vindue)

Databeskyttelsesloven (nyt vindue)

Databeskyttelsesforordningen (nyt vindue)