Gå direkte til indhold

Barsel.dk

Fuldt omfattet

Din virksomhed er fuldt omfattet af Barsel.dk, når virksomheden ikke er medlem af en anden godkendt barselsordning. Som fuldt omfattet af Barsel.dk kan din virksomhed have ret til refusion for de medarbejdere, som du betaler ATP-bidrag for.

Gældende sats for fuldt omfattet

Fra 1. oktober 2020 er bidragssatsen for Barsel.dk 1.225,00 kr. pr. år (306,25 kr. pr. kvartal) for en fuldtidsansat, månedslønnet medarbejder.

Barsel.dk beregner bidraget for dig

Vi beregner bidraget på grundlag af det ATP-bidrag, som virksomheden betalte for det pågældende kvartal.

  • Hver gang virksomheden betaler et fuldt ATP-bidrag for et kvartal på 852,00 kr. (ATP-sats pr. 1/1-2016), skal virksomheden betale et kvartals bidrag til Barsel.dk på 306,25 kr.

  • Vi beregner bidrag pr. kvartal og tager højde for de elever, du ikke skal betale bidrag for

Eksempel

Vi bruger antallet af fuldtidsansatte for at beregne virksomhedens bidrag til Barsel.dk. For at finde antal fuldtidsansatte dividerer vi indbetalt ATP-bidrag med 852,00 kr., som svarer til et kvartals ATP-bidrag Indbetalt ATP-bidrag 2.556 kr. / 852 kr. = 3 fuldtidsansatte Bidraget til Barsel.dk vil så være 3 X 306,25 kr. = 918,75 kr.

Elever

Elever under 25 år er dækket, selvom du ikke betaler bidrag for dem til Barsel.dk. Husk, at dine elever skal være registreret hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) , for at du kan være fritaget for at betale bidrag til Barsel.dk.

Læs mere om fradrag for elever