Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Hvor meget kan I få?

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen.

Sats for VEU-godtgørelse

I 2021 er satsen for VEU-godtgørelse 120,54 kr. pr. time (4.460 kr. pr. uge). Det svarer til 100 % af dagpengesatsen. I 2020 er satsen for VEU-godtgørelse 119,05 kr. pr. time (4.405 kr. pr. uge). Det svarer til 100 % af dagpengesatsen.

Sats for befordringstilskud

I 2021 er satsen for befordringstilskud 0,95 kr. pr. kilometer. I 2020 er satsen for befordringstilskud 0,98 kr. pr. kilometer.

Sådan beregner AUB

I kan få udbetalt VEU-godtgørelse, hvis I udbetaler løn til jeres medarbejder under kurset. I kan også få tilskud til befordring.

AUB beregner VEU-godtgørelse og tilskud til befordring ud fra oplysninger om fx medarbejderens kursusdeltagelse og folkeregisteradresse. Det er AUB, der afgør, om I kan få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring.