Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

VEU-godtgørelse

I kan søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, når I sender jeres medarbejdere på voksen- og efteruddannelse.

Når jeres medarbejder deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan I få VEU-godtgørelse som kompensation. I kan også få befordringstilskud, som er et tilskud til at dække de udgifter, medarbejderen har til transport mellem bopæl og kursussted.

For at få godtgørelsen er der en række betingelser, der skal være opfyldt.

Hvem udbetales godtgørelsen til?

VEU-godtgørelsen udbetales til den, der har haft et tab. Det vil sige, at har I udbetalt løn, men har tabt arbejdskraft på grund af kurset, udbetales godtgørelsen til jer. Hvis I ikke har udbetalt løn, og jeres medarbejder dermed har haft løntab på grund af kurset, udbetales godtgørelsen til medarbejderen.

Tilmeld jeres medarbejder et kursus, og søg om godtgørelse

I kan tilmelde og ansøge på efteruddannelse.dk:

Tilmeld kurser og ansøg om VEU-godtgørelse (nyt vindue)

Nye regler fra 1. januar 2019

Vær opmærksom på, at de regler, I læser om her på virk.dk, er de nye regler, der gælder for uddannelser, som starter efter 1. januar 2019.

Læs om overgangen til nye regler