Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Fordelsbonus

I kan få en bonus, hvis I ansætter elever fra fordelsuddannelser.

Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor der er et stort behov for arbejdskraft. Målet med fordelsuddannelserne er, at unge og voksne, der skal vælge en erhvervsuddannelse, i særlig grad vil vælge en fordelsuddannelse.

Hvor meget kan I få?

I kan få op til 5.000 kr. pr. helårselev. En helårselev svarer til en elev i en uddannelsesaftale, der dækker hele kalenderåret.

Fordelsbonus bliver udbetalt fra en fast pulje på 20 mio. kr. hvert år. Når året er omme, bliver puljen fordelt mellem de arbejdsgivere, der har haft elever fra fordelsuddannelser.

Jeres fordelsbonus vil stå på jeres årsopgørelse fra Praktikplads-AUB, og beløbet indgår automatisk i den efterfølgende opkrævning fra Samlet Betaling.

Bemærk: I kan kun få fordelsbonus, hvis uddannelsesaftalen er påbegyndt den 1. januar 2017 eller senere.

Se fordelsuddannelser

Arbejdsgiverne udpeger hvert år de uddannelser, der skal være fordelsuddannelser. Uddannelser, der i løbet af året ikke lever op til kravene for fordelsuddannelser, kan blive fjernet fra listen.

Det er Undervisningsministeriet, der administrerer og vedligeholder listerne over fordelsuddannelser. Via linket til Undervisningsministeriets hjemmeside kan I finde mere information om fordelsuddannelserne.

Se lister over fordelsuddannelser

I kan få fordelsbonus uden at være omfattet

Selvom I ikke er omfattet af Praktikplads-AUB, kan I få fordelsbonus, hvis I har eller tager elever fra fordelsuddannelser. I selvbetjeningsløsningen kan I se, om I har elever fra en fordelsuddannelse.