Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Hvad siger loven?

Indbetaling

LBK nr. 822: Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (nyt vindue)

LOV nr. 706: Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.) (nyt vindue)

BEK nr. 1257: Bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (nyt vindue)

BEK nr. 1752: Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag (nyt vindue)

Udbetaling

LBK nr. 822: Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (nyt vindue)

LOV nr. 706: Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.) (nyt vindue)

BEK nr. 607: Bekendtgørelse om udbetaling af refusion for arbejdsgiveres udgifter ved elevers ophold på kostafdelinger fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (nyt vindue)

BEK nr. 1434: Bekendtgørelse om udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (nyt vindue)

BEK nr. 796: Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud til befordringsudgifter fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (nyt vindue)

BEK nr. 498: Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (nyt vindue)

BEK nr. 128: Bekendtgørelse om udbetaling af mobilitetsfremmende ydelser indenfor landets grænser fra Arbejdsgivernes Eleverefusion (nyt vindue)

BEK nr. 137: Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til dækning af de faglige udvalgs udgifter til svendeprøver for elever, der gennemfører en uddannelse med udenlandsk praktik iht lov om erhvervsuddannelser (nyt vindue)​

BEK nr. 1435: Bekendtgørelse om tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladsopsøgning og vejledning af elever samt formidling af uddannelsesaftaler (nyt vindue)

BEK nr. 1436: Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (nyt vindue)

BEK nr. 1185: Bekendtgørelse om udbetaling af bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i erhvervsgrunduddannelse (egu-bonusordningen) (nyt vindue)

BEK nr. 1768: Bekendtgørelse om praktikpladsafhængigt AUB-bidrag (nyt vindue)

BEK nr. 744: Bekendtgørelse om udbetaling af statslig fordelsbonus og praktikbonus til arbejdsgivere (nyt vindue)

BEK nr. 233: Bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags uddannelsesregister til brug for opgørelse af erhvervsuddannede årsværk ved beregning af praktikpladsafhængigt AUB-bidrag (nyt vindue)

BEK nr. 1502: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags uddannelsesregister til brug for opgørelse af erhvervsuddannede årsværk ved beregning af praktikpladsafhængigt AUB-bidrag (nyt vindue) 

Tilstødende

LBK nr. 282: Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser (nyt vindue)

BEK nr. 23: Bekendtgørelse om tilskud til arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale (nyt vindue)

BEK nr. 1158: Bekendtgørelse om udbetaling af visse ydelser fra Arbejdsgivernes Elevrefusion for elever i skolepraktik og erhvervsuddannelse plus (nyt vindue)

Lov nr. 706 af 08/06-2017 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag