Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

For leverandører

I skal indberette oplysninger til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), hvis I er leverandør af studieadministrative it-systemer til erhvervsuddannelser, andre erhvervsrettede ungdomsuddannelser, forberedende grunduddannelse eller kostafdelinger. AUB bruger oplysningerne som grundlag for udbetaling af ydelser og opkrævning af bidrag. Det gælder fx lønrefusion, befordringstilskud, kost- og logirefusion, EGU-bonus samt andre ydelser og bidrag.

Webservices til rådighed

AUB stiller tre webservices til rådighed for it-leverandører:

  • indberetning af oplysninger om skoleophold under EUD

  • indberetning af oplysninger om kost- og logiophold under EUD

  • indberetning af virksomhedspraktik under EGU.

I skal underskrive en separat tilslutningsaftale for hver af de webservices, I ønsker at bruge.

Der kan gå op til tre måneder, fra AUB modtager den underskrevne tilslutningsaftale, til I er opkoblet til den ønskede webservice.

Grænsefladebeskrivelse

AUB's grænsefladebeskrivelse gælder for alle tre webservices. Referencer til ’gældende grænsefladebeskrivelse’ i systemrevisionsbekendtgørelsen omhandler de syv områder, der er beskrevet nedenfor.