Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Kost og logi

Refusion af udgifter i forbindelse med erhvervsskoleelevers ophold på kostafdeling. Retten til refusion gælder for kostophold, der er påbegyndt før den 1. juli 2019.

AUB udbetaler refusion af udgifter ved skoleophold på kostafdeling, der er tilknyttet en institution for erhvervsrettet uddannelse. Der kan ikke betales refusion for praktikophold på en kostafdeling.

Retten til refusion gælder for kostophold, der er:

  • nødvendige, dvs. at transporttiden mellem elevens hjem og nærmeste skole er mindst fem kvarter eller

  • aftalt mellem eleven og arbejdsgiver og skolen ikke er nærmeste skole.

Der skal være indgået en erhvervsuddannelsesaftale mellem arbejdsgiver og eleven, og skoleopholdet skal være led i en erhvervsuddannelse. Retten til refusion omfatter dog også erhvervsfiskeruddannelsen og lokomotivføreruddannelsen.  

I skal tjekke om oplysningerne er korrekte

I får et brev fra AUB med de oplysninger som kostafdelingen har indberettet til AUB. Her kan I også se, hvor meget I får i refusion fra AUB.

Hvis I ikke har betalt udgiften til kostafdelingen, eller I kun har betalt en del af beløbet, skal I oplyse AUB om dette via selvbetjening.

Hvis I mener, at kostafdelingen har indberettet et lavere beløb, end hvad I har betalt, skal I bede kostafdelingen om at rette oplysningen til AUB.

Kost- og logiophold (påbegyndt før den 1. juli 2019)

Fortsæt

Refusionen bliver automatisk udbetalt

AUB får oplysninger om elevens ophold fra kostafdelingen og udbetaler automatisk refusionen på baggrund af disse oplysninger.

Kostafdelingen giver AUB oplysninger om:

  • perioden for opholdet på kostafdelingen

  • beløbet, der er betalt for elevens ophold.

I får først refusionen udbetalt, når elevens skoleophold er afsluttet og betalt.

Vær opmærksom på, at det er en betingelse at I udbetaler overenskomstmæssig løn til eleven, for at I har ret til at få refusion fra AUB.