Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

2017-bonus

I kan få bonus for de elever fra erhvervsuddannelser, I havde ansat i 2017.

I får bonus, hvis I havde:

  • Flere helårselever i 2017 end jeres gennemsnitlige antal elever i de tre foregående år

  • En eller flere elever fra fordelsuddannelser i 2017.

2017-bonus er vedtaget af regeringen og arbejdsmarkedets parter som led i trepartsaftalen.

Vi beregner og udbetaler automatisk jeres bonus

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag beregner, om I har ret til 2017-bonus. Beregningen sker bl.a. på baggrund af oplysninger fra erhvervsskolerne om de uddannelsesaftaler, I har indgået.

2017-bonus bliver automatisk udbetalt i løbet af 2018 til jeres NemKonto. I skal derfor ikke søge om at få 2017-bonus.

 Bemærk: 2017-bonus har ikke noget med Praktikplads-AUB at gøre. Denne bonus gives kun i 2017. Fra 2018 er Praktikplads-AUB trådt i kraft, og her har I også mulighed for at få bonus for jeres elever.

Læs mere om Praktikplads-AUB